Graveris Vilniuje

Slapukų naudojimas


Laikydamiesi naujai priimtų ES teisės aktų, informuojame Jus, kaip naudojame slapukus. Manome, kad svarbu apsaugoti Jūsų privatumą ir atvirai kalbėti apie tai, kaip naudojame Jūsų duomenis. Šio teksto tikslas – informuoti Jus ir padėti Jums sklandžiai naudotis mūsų interneto svetaine.

Mes naudojame slapukus (angl. cookies) siekdami nustatyti Jūsų lankymosi mūsų tinklalapyje įpročius. Paprastai aiškinant, slapukas – mažutė tekstinė rinkmena, kurią sudaro duomenų dalys, išsaugomos Jums apsilankius interneto svetainėje. Jo tikslas – padėti interneto svetainėms prisiminti Jūsų veiksmus praeityje. Duomenys gali būti kaupiami, Jums paspaudus ant konkrečios nuorodos ar puslapių svetainėje prieš kelis mėnesius ar net metus.

Dėl jo, interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to, Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Slapukai gali būti skirtingų tipų ir be jų interneto svetainės negalėtų veikti taip, kaip esate įpratę.

UAB GRAVIDĖJA tinklapis www.graveris.biz naudoja Google Analytics, interneto duomenų analizės paslaugą, kurią suteikia trečioji šalis („Google“).

Slapukais gaunama informacija gali būti panaudota, siekiant:

 • Pateikti statistiką apie svetainės naudojimą;
 • Patobulinti svetainę, atsižvelgus į atsirandančias klaidas;
 • Padėti vartotojams efektyviai naršyti konkrečioje svetainėje.

Jūs galite bet kada ištrinti slapukus iš savo kompiuterio standžiojo disko. Jūs galite nustatyti savo naršyklę taip, kad ji neleistų išsaugoti slapukų Jūsų kompiuterio standžiajame diske.

Papildoma informacija

Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie slapukus, galite apsilankyti žemiau išvardintuose interneto puslapiuose:

http://www.allaboutcookies.org

http://www.whatarecookies.com


Asmens duomenų apsauga


Graveris.biz, UAB „Gravidėja“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302603701, buveinės adresas P.Lukšio 32-7, Vilnius, tel.: +370 66179999, el.paštas vadovui@gravideja.lt, vykdydama savo veiklą tvarko klientų asmens duomenis ir yra tvarkomų asmens duomenų valdytojas.

Mes gerbiame kiekvieno kliento, kuris naudojasi mūsų įmonės paslaugomis, konstitucinę teisę į privatumą. Mes pasiryžę saugoti savo klientų privatumą teikdami kokybišką paslaugą, sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti Jūsų duomenis.

Tvarkomi Jūsų asmens duomenys:

Vadovaudamiesi ES priimtu Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, vykdome jame numatytą Jūsų teisę gauti aiškią ir suprantamą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Norint tinkamai vykdyti įsipareigojimus klientams, įmonė renka ir tvarko šiuos Jūsų pagrindinius asmens duomenis:

 • Vardą;
 • Pavardę;
 • Telefono numerį;
 • pašto adresą.

Minėti asmens duomenys tvarkomi, Jums pateikus duomenis apie save internetu ar kitu būdu, „Google analytics“ sistema.

Jeigu Jūs lankotės mūsų tinklalapyje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojamą apsilankymų statistiką.

IP adresas

Įmonė neperduoda jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindai

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi teisėtai, skaidriai ir sąžiningai Jūsų atžvilgiu, laikantis teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principų.

Jūsų asmens duomenis tvarkome, kai Jūs ketinate pasinaudoti mūsų paslaugomis ir norite, kad būtų suteiktos paslaugos.

El. paštu ar mūsų biure pateikti kontaktiniai duomenys yra būtini:

 • Vykdant paslaugas, siunčiant pranešimus dėl užsakymo patvirtinimo užsakovams ir, kai būtina, susisiekti su užsakovu bei gavėju;
 • Norint suasmeninti Jūsų sesijas mūsų svetainėje, kad jos geriau atitiktų jūsų pomėgius;

Jūs turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Taip pat, galite nesutikti, kad Jums būtų siunčiama tiesioginei rinkodarai skirta informacija.

Mes negalėsime Jums teikti paslaugų, jeigu nepateiksite asmens duomenų, kurie yra būtini siekiant suteikti paslaugas.

Asmens duomenų saugojimo terminai

Jūsų asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas:

Asmens duomenys, gauti iš užpildytų registracijų, saugomi 10 metų nuo kliento santykių su įmone pabaigos, išskyrus atvejus, kai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, yra nustatyti ilgesni duomenų saugojimo terminai.

Jūsų asmens duomenų tvarkytojai

Įmonė asmens duomenų tvarkymui gali pasitelkti kitus paslaugų teikėjus. Įmonė siekia, kad paslaugų teikėjai laikytųsi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, įstatymų bei kitų privalomų teisės aktų reikalavimų.

Įmonė asmens duomenų tvarkymui sudarytų bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutarčių pagrindu naudojasi duomenų tvarkytojų paslaugomis šioms paslaugoms:

 • Sąskaitų išrašymui – programinė įranga;
 • Swedbank AB – atsiskaitymas už prekes/paslaugas pavedimu.

Kam teikiami Jūsų asmens duomenys:

Įmonė asmens duomenis teikia arba gali teikti:

 • Įmonėms, teikiančioms pranešimų persiuntimo, tiesioginės rinkodaros ir susijusias paslaugas;
 • Valstybinėms institucijoms, teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Kitiems tretiesiems asmenims, kiek tai susisiję su įmonės teikiamomis paslaugomis.

Įmonė Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate (taip pat duomenis, kuriuos užfiksuoja įmonės interneto svetainė), gauna tik tiesiogiai iš Jūsų, kai kreipiatės dėl įmonės paslaugų, teikiate sutartis, prašymus ar pretenzijas. Iš kitų šaltinių įmonė negauna Jūsų asmens duomenų.

Kur kreiptis duomenų tvarkymo klausimais

ES Bendrasis duomenų saugojimo reglamentas nustato, kad Jūs turite teisę reikalauti susipažinti su asmens duomenimis, kuriuos mes saugome. Taip pat turite teisę reikalauti, kad mes nutrauktume Jūsų duomenų tvarkymą, atšaukdami savo sutikimą.

Jei pageidaujate redaguoti ar atnaujinti savo duomenis, kuriuos mes saugome savo duomenų bazėje, kreipkitės el. pašto adresu: vadovui@gravideja.lt

Scroll to Top